Агро Таврія

Агро Таврія
Вебсайт: http://ikcat.org/

Інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія» (далі – Центр), створений у 1996 році як госпрозрахунковій підрозділ Таврійської державної агротехнічної академії. Діяльність Центру спрямована на задовільнення потреб працівників аграрної сфери – фермерів, керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств усіх типів власності – у достовірній, своєчасній інформації та висококваліфікованих консультаціях щодо питань сільськогосподарського виробництва, управління, маркетингу, правових відносин, розвитку кооперативів . Центр поширює свою діяльність на всі райони Запорізької області.

 

Виходячи з основних напрямків діяльності, сформувалася структура центру, до складу якої сьогодні входять шість відділів: інформаційно-аналітичний, економіко-правовий, учбово-методичний, технологічний, науково-виробничий та відділ маркетингових і соціологічних досліджень. Спільна робота відділів дозволяє забезпечити сільськогосподарських товаровиробників області якісними технологічними, технічними, економічними, юридичними консультаціями, надати вчасно надійну маркетингову інформацію, сприяє розвитку сільськогосподарського  виробництва, підвищенню кваліфікаційного рівня керівників, спеціалістів господарств та фермерів.

Центром розроблено та опубліковано ряд рекомендацій із специфічних питань сільськогосподарського виробництва, видано брошури, що презентують новітні сільськогосподарські технології, налагоджено випуск інформаційних бюлетенів. Ведеться робота по створенню баз даних, проведенню моніторингу цін.

 

До постійного штату Центру входять двадцять  співробітника та біля ста викладачів Таврійської державної агротехнічної академії, які приймають активну участь у діяльності Центру як консультанти.

Сьогодні інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія» є членом національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада», всебічно сприяє розвитку дорадчої діяльності в Україні та зокрема в Запорізькій області; працює над підвищенням ефективності інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників області шляхом поширення  структури центру на всі райони.  Створення районних інформаційно-консультаційних центрів націлено на перспективу розвитку стабільної системи дорадництва в Запорізькій області.

 

 На протязі десяти років Центр плідно співпрацював з різними міжнародними організаціями та фондами:

1999-2001р.р., ТАСІS- «Створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні»,

2001-2003 р.р., СNFA– «Від фермера до фермера»,

 

2003-2006 р.р., DFID– «Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні».

2004-2005 р.р. ТАСІS- «Надання підтримки малим та середнім підприємцям на селі»,

2005-2006 р.р.  STEP(FARM) – «Надання голосу власникам особистих селянських та фермерських господарств Запорізькій області»,

2005-2006 р.р., ТАСІS– «Покращення системи логістики та маркетингу для МСП в сільському господарстві».

2006-2009р.р.  (IRD/ USAID) «Оказание технической помощи для быстрого реагирования на птичий грипп в Украине»

2008-2011 р.р. –(MEDA/ CIDA) «Проекта развития плодоовощеводства в Украине»